top of page

Terms of service

The Altruism of Love is a method that might help to increase wellbeing.

It is not a medical treatment or therapy.

Do not practise while driving a vehicle or while being in water.

Käyttöehdot

Rakkausaltruismi on harjoitusmenetelmä, jonka avulla voi olla mahdollista lisätä hyvinvointia.

Menetelmä ei ole lääketieteellinen hoito tai terapia.

Harjoituksia ei tule tehdä ajoneuvoa ajaessa eikä veden varassa.

Privacy policy

The handling of personal information is being done by Wix.com. You can visit their site for further information.

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittelystä vastaa Wix.com. Voit vierailla heidän sivustollaan saadaksesi lisätietoja.

bottom of page